Időterv – 2018/2020.

MESE projekt Erasmus+/ Időterv

2018.11.
Mesés Bevezető – A varázsló birodalmában- A gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlesztése mesével- a mese hatása a gyermekek személyiségfejlesztésére- mesei kettős tudat- mese iránti érdeklődés felkeltése, mese fajtákkal ismerkedés, meseszereplők- képeskönyvek gyűjtése-
kedvenc mesekönyvem
Közös projekttevékenység: Magyar népdal- népköltészet hete
Eredmény:
·  Kiállítás– Kedvenc mesekönyvem
·  Mesefal (Erasmus+ fal) elkészítése- a tevékenységi tervnek megfelelően bővül, a hónap
tematikája alapján mesékkel módszertani ötletekkel, gyakorlatokkal, gyermekmunkákkal
·  A közös projekttevékenység hetének dokumentálása- kép, videó
Hatás: EQ fejlesztés- személyiségformálás- meseképzelet kialakul- igénylik a mesehallgatást-
érzelmeiket kifejezik
Felelősök:
Kertvárosi Óvoda, Ficánka Napközi, Csemete Óvoda, Gerle Óvoda, Bogárvilág Óvoda
2018.12. „Ragyogj fény!”– Az advent és a karácsony lelki tartalmainak megértése, a belső fény
megtalálása- érzelmi intelligencia, mint a szív látása- Szívből jövő mesék!- egymásra figyelés-
játékok a szívünkkel- Szeretet kuponok készítése- Karácsony a nagyvilágban!- mesével
multikulturális nevelés
Közös projekttevékenység: Angyalgyár- Kreatív Játszóház
Eredmény:
·    Angyalgyár- karácsonyi üdvözlőlapok készítése
·    Szív Kuponok- Jó tett helyébe jót adok!
Hatás: Szociális érzékenyítés: egymásra figyelés, önzetlenség, segítőkészség- adni jó! érzésének kialakítása- szeretet programba kapcsolódás
az egyedül élő-, idős-, hátrányos helyzetű családok megsegítésével.
Felelősök:
Kertvárosi Óvoda, Ficánka Napközi, Csemete Óvoda, Gerle Óvoda, Bogárvilág Óvoda
2019. 01. Meseszőnyeg – „Az ÉN mesém!” – Pozitív énkép kialakítása- Családi történetek –
Az élettörténetek és a család szerepe az önbecsülés és az alkalmazkodóképesség
kialakulásában- családi szokások és szertartások szerepe- Családi képtárlat (fényképek gyűjtés)
Dramatikus játékok- Régen és most!- Az én családom
Eredmények: Családi montázs– szülő-gyermek tevékenység
Hatás: Szociális képességek fejlődnek a gyermekekben- önbizalom, alkalmazkodóképesség,
együttműködés, közösségi érzés fejlődik- szülőkkel való együttműködés/szülő- gyermek
kapcsolat erősödik, együtt töltött idő, egymásra figyelés
Felelősök:
Kertvárosi Óvoda, Ficánka Napközi, Csemete Óvoda, Gerle Óvoda, Bogárvilág Óvoda
2019.01.   Mobilitás/ Partnertalálkozó- Pécs- Projektindító találkozó – LÉLEKSIMOGATÓ
Az óvodapedagógus szakma profiljának megújítása – Egész életen át tartó tanulás
Európában-készségek, ismeretek, kulcskompetenciák, önképzés, aktív állampolgárság
Kerner Barbara, -Europa Direct- Baranya Megyei EIP vezető- Módszertani és mentálhigiénés ismeretek- érzelmi intelligencia fejlesztés (Uzsalyné Dr. Pécsi Rita)- inkluzivítás
(Dr. Bakonyi Anna)- családterápiás rendszerszemlélet (Fóris Marietta)-
Mesék Birodalmában (Császár Levente)- civil szervezetek bevonása (Zöld- Híd Alapítvány-
Borsós Zsófia)- mesével a városban-szülőkkel együttműködés/Oscár Gála– projekt
előrehaladásának megbeszélése- média megjelenés- újságcikk https\://www.pecsma.hu/pecsma-junior/pecsett-tesznek-az-ovodapedagogusok-szakmai-sikeressegeert/?fbclid=IwAR0lfcg9X7GRm9HzXr-PRkx4XZhu9KRLiGhfE8u0jZkmYH-mFNsCCtZ7EMY Média riport: https\://www.youtube.com/watch?v=uh3yD6vQDVE&fbclid=IwAR2NMOGw1WB4j_Nzo8GgrAdz1MGVnsSWr234mDTK80Kj7ZfB0-df7secQsw
Eredmény:
·    Workshop- Az együttműködésben szereplő partner intézmények bemutatkozása,
hozzáadott érték- projekt bemutatás
·    Belső képzés a program országok pedagógusainak
·    Weblap- blog indítása- média/sajtó megjelenés, kérdőívek
Hatás: Disszeminációs tevékenység- Erasmus+ pályázatunk bemutatása- tudásbővítés-
korszerű ismeretek közvetítésével a pedagóguskompetenciák felfrissítése- média megjelenés,
nemzetközi hatás- civil szervezetek, előadók bevonása
Felelősök: Kertvárosi Óvoda/fogadó ország – rendezés
Gellért Lívia/ óvodapszichológus és meseterapeuta- belső képzés
Kertvárosi Óvoda, Ficánka Napközi, Csemete Óvoda, Gerle Óvoda, Bogárvilág Óvoda –
bemutatkozó anyag
2019.02.
Meseszőnyeg- Relaxációs mesék- Lazító, csendesítő mesék- A tél lelki életünkre gyakorolt hatásai- belső képalkotás- képzeletbeli barátok- a mesékkel kapcsolatos érzések képekben- Kiváltott érzelmek folyamatos megfigyelése, hatásvizsgálat
Mese Háló: Relaxációs mesék, altatást könnyítő mesék- Az egészséges lélek egyik alapvetőigénye a rendezettség, stressz mentesség elérése. Minél korábban tanítjuk meg a gyermekeket önmagukra, érzéseikre, testi reakcióikra figyelni, annál mélyebb önismeretet adunk a
kezükbe. A relaxációs mesék kiválóan könnyítik az elalvást.
Eredmény:
·    Mese Háló (Szülők Iskolája) dokumentálása- képi-, és hanganyag
·    Vándorkiállítás az elkészített rajzokból
Hatás: gyermekek lecsendesítése- lazítás, stresszkezelés és feszültségoldás, önismeret
fejlesztés, tudásközvetítés-bővítés
Felelősök:
Kertvárosi Óvoda, Ficánka Napközi, Csemete Óvoda, Gerle Óvoda, Bogárvilág Óvoda
2019.03. Mesés Könyvtár– Miről mesélnek a könyvek?- Könyvtárlátogatás- Könyvtári szokásokkal
ismerkedés- kölcsönzés- olvasóterem- olvasókártya- család és a könyvek kapcsolata-
Mesekönyvtár kialakítása szülők és a gyermekek számára- Könyvtári foglalkozások előkészítése- Mosolyogj rám!- vidám történetek a könyvtárban- pozitív gondolatok
Közös projekttevékenység: Boldogság Világnapja- Üzenetek a nagyvilágba!
Eredmények:
·    Mesekönyvtár kialakítás az óvodákban
·    Boldogság Világnapja eseményeinek dokumentálása- Gyermeki üzenetek világhálón
Hatás: tudásbővítés- könyvszeretet, könyvtári szokások kialakulnak- szociális érzékenyítés:
örömszerzés, szeretet üzenetekkel érzések kifejezése, nyitás helyi óvodák felé, Erasmus+
pályázatban levő óvodákkal kapcsolatfelvétel
Felelősök:
Kertvárosi Óvoda, Ficánka Napközi, Csemete Óvoda, Gerle Óvoda, Bogárvilág Óvoda
2019.04.
Mesék másként!- Mesék a nagyvilágból! Európai Uniós országok (partner országonként más) mese világával ismerkedés, téma feldolgozás zene, tánc, művészeti eszközök segítségével, képi ábrázolás- mesekönyv készítés- multikulturális nevelés- uniós ismeretek közvetítése játékos
formában (Europe Direct- bevonása)-„mássággal” ismerkedés
Közös projekthét: Mindannyian mások vagyunk!
Eredmények: Mindannyian mások vagyunk! – projektnap dokumentálása (fotók, kisfilm)-
helyi óvodák bevonása
Hatás: meséken keresztül EQ fejlesztés: a másság, az elfogadás, a tolerancia, uniós értékekkel
ismerkedés, civil szervezete bevonása
Felelősök:
Kertvárosi Óvoda, Ficánka Napközi, Csemete Óvoda, Gerle Óvoda, Bogárvilág Óvoda
2019.05.
Mesék másként!- Mesék határon innen és túl- Az együttműködésben szereplő országok
meséivel, hagyományaival, szokásaival, népi játékaival, zenei világával, gasztronómiájával
ismerkedés- leporelló összeállítása- multikulturális nevelés- összetartozás érzésének erősítése- identitástudat formálása- kisebbségben lenni más országban: empátia, elfogadás,
Mese Háló: Népek meséi: afrikai, indián, szomszéd népek meséi, cigány mesék-
Más népek meséivel való megismertetés toleranciára nevel, az elfogadásra, gondolkodásának, cselekvésének megismerésére, békés együttélésére tanítás
Eredmények:
·    Mese Háló (Szülők Iskolája) dokumentálása- képi-, és hanganyag
·    Kiállítás: Kulturális Örökségünk határok nélkül
Hatás: szociális érzékenyítés- kisebbségben élni érzés- elfogadás, befogadás, rezilencia-
rugalmas alkalmazkodóképesség alakulása- identitástudat erősítése, esélyegyenlőség-
tudásbővítés szülőknek
Felelősök:
Kertvárosi Óvoda, Ficánka Napközi, Csemete Óvoda, Gerle Óvoda, Bogárvilág Óvoda
2019.06.
Magyarok vagyunk!– Identitástudat, magyarság érzés erősítése
Közös projekttevékenység: Nemzeti Összetartozás Napja
Eredmények:
·    Nemzeti összetartozás projekttevékenység eseményeinek dokumentálása (kisfilm, képek, fotóalbum)
·    Utazás a partnerországainkkal 5 percben- FLASCMOB
Hatás: szociális érzékenyítés- kisebbségben élni érzése- elfogadás, befogadás, rugalmas
alkalmazkodóképesség, küzdő képesség kialakulása- identitástudat, nemzeti öntudat
erősödik, esélyegyenlőség, nemzetközi kitekintés- helyi óvodák felé nyitás
Felelősök:
Kertvárosi Óvoda, Ficánka Napközi, Csemete Óvoda, Gerle Óvoda, Bogárvilág Óvoda
2019.07.
Mobilitás/ Partnertalálkozó – Kolozsvár – Tánc a világ!
1. nap: Torockói néptánc tábor– Látogatás a Folklór udvarba, kézműves foglalkozásokon
részvétel- Vízimalom megtekintése és a Torockói hegy megmászása
Este népzene tanulás és néptánc oktatáson való részvétel (Duble rise helyi fesztivál)
2. nap: Torockói néptánc tábor- Népi hangszerek készítése, kézműves tevékenységek
Kalotaszegi népzene és néptánc foglalkozás felnőtteknek
3. nap: Kolozsvár- A mindennapi óvodai foglalkozásaink része a tánc- tánc foglalkozás
kiscsoportban, pünkösdölő népi gyermekjáték összeállítás a nagycsoportban– Szakmai
beszélgetés a népi gyermekjáték tanításáról– Projektbemutatók, értékelés
4. nap: Kolozsvár- Nyári táborszervezések élményeinek megosztása Kolozsváron- Hogyan
lopjuk be népi hagyományokat a vakációzó gyermekek szívébe? Jó gyakorlat bemutatása
betekintés tábori életbe Fodor Kiss Emőke: Mezőségi népi gyermekjátékok találkozójának szervezője- Jó gyakorlat bemutatás A roma kultúra része a tánc- Látogatás a Mérai Roma
Napközi Otthonba
Eredmények:
·    Mobilitás képzési tevékenységének megvalósulása, rögzítése, értékelő tevékenységek
·    A projekt előrehaladásával kapcsolatos feladatok megbeszélése- feladatok elosztása- felelősök kijelölése- határidők- projektnapok, mobilitások időpontjának pontosítása- mérések
Hatás: nemzetközi- nemzetek találkozója, tudásátadás- tudásbővítés- civil szervezetek bevonása- disszeminációs
tevékenység- szociális érzékenyítés
Felelősök: Csemete Óvoda/fogadó ország-szervezés
Kertvárosi Óvoda, Ficánka Napközi, Csemete Óvoda, Gerle Óvoda, Bogárvilág Óvoda- beszámolók elkésztése- értékelés
2019.07.
Mesés utazás a Föld körül!– Indiánok földjén!- érzelmi nevelés a művészetek eszközeivel-
mesés-, zenés-, táncos önkifejezés- más népek gondolkodásának, cselekvésének megismerése, békés együttélésére tanítás
Eredmények: Indián tábor eseményeinek rögzítése- Indián sátrak készítése
Hatás: szociális érzékenyítés- esélyegyenlőség- másság elfogadása
Felelősök:
Kertvárosi Óvoda, Ficánka Napközi, Csemete Óvoda, Gerle Óvoda, Bogárvilág Óvoda
2019.08. Mesés utazás a Föld körül!– Afrika- dzsungel-bátorító mesék- félem és szorongások kezelése- küzdőképesség fejlesztése- érzelmi nevelés a művészetek eszközeivel- mesés-, zenés-, táncos önkifejezés
Eredmények: Dzsungelélet képekben- aszfaltrajz
Hatás: szociális érzékenyítés- esélyegyenlőség- másság elfogadása- önbizalom fokozás-
érzelmi biztonság
Felelősök:
Kertvárosi Óvoda, Ficánka Napközi, Csemete Óvoda, Gerle Óvoda, Bogárvilág Óvoda
2019. 09. Meseország vár reánk!- Magyar népmesék- népmesék fajtái- népi mesehősökkel,
mese szimbólumokkal ismerkedés- mesehősökkel való azonosulás- mit tanulhatunk a
mesehősöktől?- Könyvtári foglalkozás (Bagolyvár)- dramatikus játékok
Közös projekttevékenység: Népmese Világnapja (30)- mesés délelőtt- mesemondó nap
Eredmények:
·    Mesés délelőtt eseményeinek dokumentálása (fotó, videó, média)
·    Könyvtári foglalkozás (Bagolyvár)
Hatás: metamorfózis- mesehősökkel való azonosulás és ellenazonosulás- fantázia és realitás- belső képalkotás- világlátás fejlődik- tudásbővítés
Felelősök:
Kertvárosi Óvoda, Ficánka Napközi, Csemete Óvoda, Gerle Óvoda, Bogárvilág Óvoda
2019.10.
Meseország vár reánk!– Oviolimpia másként- Mesebeli hétpróba- művészeti eszközökkel,
játékos és ügyességi feladatokkal a meseszereplők nyomán- Sportszerű népi játékok-
kitartás,kudarckezelés, megküzdési stratégiák a játékban
Mese Háló: Ismert magyar népmeséink szimbólumai, hatásuk-
Az égig érő fa, Szóló, szőlő, mosolygó alma, csengő barack, A sárga hasú kicsi kígyó,
Jávorfából furulyácska- Tudjuk-e, mikor a gyermekünk mesét választ a Magyar Népmeséket
tartalmazó könyvből, milyen tudattalan lelki tartalmait próbálja gyógyítani a mese
segítségével? Minden magyar népmesének is gyógyító hatása van, különösen a mi lelkünketgyógyítja, hiszen a mi nyelvünkön, a mi lelkünkhöz szól.
Eredmények:
·    Oviolimpia másként- Hétpróbás játékok– nyitás helyi óvodák felé
·    Mese Háló (Szülők Iskolája) dokumentálása- képi-, és hanganyag
Hatás: civil partnerek bevonása- disszemináció-, EQ fejlesztés: kudarckezelési-„túlélési”
stratégiák- tudásbővítés szülőknek
Felelősök:
Kertvárosi Óvoda, Ficánka Napközi, Csemete Óvoda, Gerle Óvoda, Bogárvilág Óvoda
2019.10.
  Mobilitás/ Partnertalálkozó- SzékelyudvarhelyBarangoljunk Székelyföldön!
  A székelyföldi legendák nyomán „Mesél az Ezer éves határ”
1. nap: Mese- Konferencia: Projektpartnerek és a Nemzetközi projekt bemutatása-
Székelyföldi Legendárium– Fazekas Szabolcs a Legendárium megálmodója-
„Mesés székelyföld”– székelyföldi interaktív bemutató- Geréb Harmat- Izabella- Legenda
csokor: a Ficánka Napközi óvodásai- „Kis” Urusos néptánccsoport- Székelyföld ízei
2. nap: Mini Erdély-park a Legendárium nyomán- Ismerkedés az udvarhelyszéki legendákkal: Firtos lova, Likaskő, Jézus kilátó- legendák feldolgozása művészetpedagógiai
eszközökkel, közösen a Ficánka Napközi óvodásaival- Óvodapedagógusok színjátszó
fesztiválja a Legendárium nyomán
Legenda-est a Legendárium csapata közreműködésével
3. nap: Mesél az Ezeréves Határ– Máréfalvi tájház megtekintése- Kalibáskői pihenő– Melegebéd Mihály Katalin gyimesbükki óvónőnél, a hidegségi ételkülönlegesség, a „melegítés”
megkóstolása- Látogatás a gyimesbükki óvodába, csángó népdalokkal, mondókákkal, és mesékkel való ismerkedés- Gyimesbükki tájház meglátogatás
4. nap: Munkareggeli/ projektmegbeszélés- Közös gyűjtőmunka „Barangoljunk Székelyföldön”- megismert legendák, mondák összegyűjtése- „Szorgos kezek, kis mesterek”-
Legendárium térkép, Legendárium társasjáték készítése- Mini Erdély-park látogatás
Eredmények:
·    Mobilitás szakmai tevékenységének megvalósulása, rögzítése, értékelő tevékenységek
·    A projekt előrehaladásával kapcsolatos feladatok megbeszélése- feladatok elosztása-
felelősök kijelölése- határidők- projektnapok, mobilitások időpontjának pontosítása- mérés
Hatás: nemzetközi- nemzetek találkozója, tudásátadás- tudásbővítés- civil szervezetek
bevonása- disszemináció
Felelősök: Ficánka Napközi/fogadó ország-szervezés
Kertvárosi Óvoda, Ficánka Napközi, Csemete Óvoda, Gerle Óvoda, Bogárvilág Óvoda-
beszámolók- értékelés
2019.11. Meseország vár reánk!– „Tükröm, tükröm mond meg Nékem!”- Milyen szeretnék lenni?-
Mese szereplők belső tulajdonságai- belső tulajdonságok- önismeret- Tárgyak a népmesék
világában- Drámajáték segítségével a választott mese feldolgozása
Eredmények:
·    Mesedramatizálás (videó- képek- előadás)
·    Memória kártyakészítés– csodás tárgyak
Hatás: a mese és dramatikus elemek felhasználásával lelki egészségmegőrzés- belső tulajdonságaink felfedezése- önismeret
Felelősök:
Kertvárosi Óvoda, Ficánka Napközi, Csemete Óvoda, Gerle Óvoda, Bogárvilág Óvoda
2019.12. Karácsonyi álom!- Adventi hagyományok felidézése- Lucázás- Betlehemezés- népszokások felelevenítése és előadása- identitástudat formálása- népi értékek- Angyalgyár
Mese Háló: Kapcsolatunk az idősebb generációval a meséken keresztül
Fontos olyan meséket is mesélni gyermekeinknek, amelyben idős emberek is szerepelnek,
hagyni az időseket mesét mondani, mert az idősek tisztelete, szeretete fontos családi
érték, családjaink régi történeteit ők tudják átadni a leghitelesebben
Eredmények:
·    Mese Háló (Szülők Iskolája) dokumentálása- képi-, és hanganyag- Angyalgyár
Hatás: szociális érzékenyítés- ajándékozás örömének megérzése- empátiás készség
kialakul- másokon segítés- idősek tisztelete- generációs értékek jelennek meg
Felelősök:
Kertvárosi Óvoda, Ficánka Napközi, Csemete Óvoda, Gerle Óvoda, Bogárvilág Óvoda
2020.01.
Mesélj Nekem!– Mesés teadélutánok- Generációs mesék- Téli családi együttlétek- zene- mese és dramatikus elemek felhasználásával lelki egészségvédelem- pozitív érzelmi viszonyok-
idősek szerepe a családban és a gyermekek életében
Közös projekttevékenység: Magyar Kultúra Napja
Eredmények:
·    Magyar Kultúra Napja- Téli délután mesével– (kisfilm, képek, fotóalbum)
·    Mesegyűjtemény– generációs mesék
Hatás: szociális érzékenyítés- empátiás készség- másokon segítés- idősek tisztelete- generációs értékek megjelenése- közös minőségi idő- családi kapcsolatok erősödnek
Felelősök:
Kertvárosi Óvoda, Ficánka Napközi, Csemete Óvoda, Gerle Óvoda, Bogárvilág Óvoda
2020.02.Mesebeli átváltozások– meseszereplők jelmezeinek elkészítése újrahasznosítással- mesejellemek (külső-, belső tulajdonságok)- mit tanulhatunk a mesehősöktől?- mesebeli lakoma- népzene, népi hangszerek megismerése- mulatság- Táncház

Eredmények:
·    Táncház szervezése
·    mesebeli ételek kóstolása- „Mesebeli dinom-dánom”
·    Mesebeli jelmezek bemutatása- katalógus

Hatás: kreatív önkifejezés- művészeti megközelítés- felszabadultság, katarzis élmények,

Felelősök: Kertvárosi Óvoda, Ficánka Napközi, Csemete Óvoda, Gerle Óvoda, Bogárvilág Óvoda Helyi étkeztetési cég- mesebeli ételek elkészítése
2020.03.Meseszínház– Színházi élmények- Bábszínház- kulisszatitkok- színpad bejárás- bábkészítés- báb segítségével szorongások, gátlások oldása- mesefeldolgozás-„Gyere játssz Velem!”

Eredmények:
·    Meseláda– bábkiállítás          
·    Tudósítás a Bábszínházból- élő bejelentkezés

Hatás: bábjáték segítségével érzelmek kifejezése- kreativitás, fantázia szárnyalása- belsőfeszültségek oldás, stressz mentesítés- veszteségélmények feldolgozása- kulturális értékek befogadása

Felelősök: Kertvárosi Óvoda, Ficánka Napközi, Csemete Óvoda, Gerle Óvoda, Bogárvilág Óvoda
2020.03. Mobilitás/ Partnertalálkozó- Szlovákia
Téma: Bábjáték szerepe a gyermekek EQ fejlesztésében- Bábtalálkozó

1.   nap: Bábok fajtái és felhasználásuk az óvodában- drámafoglalkozás a gyermekekkel
Work Shop: Árnyjáték – játék a papírral-
Meseterápiás foglalkozás– Előadás: Meseterápia a gyakorlatban

2.   nap: Kultur séta- Őseink nyomán– Vöröskő / Červený Kameň Deáki / Diakovce – halotti beszédtől a kálvária-dombig – templom megtekintése Galánta / Galanta – Eszterházy kastély megtekintése,
Kodály Zoltán gyermekkori lakhelyének megtekintése
agymácsédi / Veľká Mača -honismereti múzeum megtekintés
Író- olvasó találkozó

3.   nap: Bábtalálkozó– felvidéki  gyermek bábcsoportok előadásai

4.   nap: Munka délelőtt- Beszámoló tevékenységek: előző időszak értékelése, digitális prezentációk bemutatása, projekt előrehaladásának megbeszélése- felelősök-időpontok megbeszélése, hatásvizsgálatok

Eredmények:
·    Mobilitás szakmai tevékenységéne megvalósulása, rögzítése
·    Értékelő tevékenységek- időközi beszámolók
·    A projekt előrehaladásával kapcsolatos feladatok megbeszélése- feladatok elosztása- felelősök kijelölése- határidők- projektnapok, mobilitások időpontjának pontosítása- mérések

Hatás: nemzetközi- nemzetek találkozója, fesztivál- kulturális sokszínűség- tudásátadás/tudásbővítés- báb-, dráma módszertani ismeretekkel pedagógus kompetenciák erősítése- civil szervezetek bevonása- disszemináció

Felelősök: Bogárvilág Óvoda/fogadó ország-szervezés
Kertvárosi Óvoda, Ficánka Napközi, Csemete Óvoda, Gerle Óvoda, Bogárvilág Óvoda
2020.04.Mesés Természet!– Erdőanyó meséi- Természeti környezetünk megismerése a hozzákapcsolódó legendák által- Bakancsos túrák a mesék nyomán- mesélő növények- természet és az ember kapcsolatának erősítése

Eredmények:
·    Mesetérkép készítés a legendák nyomán
·    Bakancsos túra szülőkkel
·    Erdei Óvoda program

Hatás: természet iránti tisztelet- környezetvédő magatartásformák megjelenése- fantázia, képzelet fejlődik- tudásbővítés: természettudományos ismeret- civil szervezetek bevonása- szülőkkel történő megvalósítás- helyi óvodák felé nyitás

Felelősök: Kertvárosi Óvoda, Ficánka Napközi, Csemete Óvoda, Gerle Óvoda, Bogárvilág Óvoda
2020.05. Mesés Természet!– Mesélő kövek! Természeti környezetünk kincseinek gyűjtésével a hozzákapcsolódó mesék, legendák feldolgozása- „Sztori” kockák készítése- Múzeumpedagógiai feldolgozások

Eredmények:
·    Sztori kocka

Hatás: tudásbővítés: természettudományos kompetenciák- fantázia, képzelet világa fejlődik- művészeti hatások- kézügyesség

Felelősök: Kertvárosi Óvoda, Ficánka Napközi, Csemete Óvoda, Gerle Óvoda, Bogárvilág Óvoda
2020.05. Mobilitás/ Partnertalálkozó- Kopács

Téma: Mesélő kövek

1.   nap: Kopács kalandos felfedezése – csoportos vetélkedő a szülők és gyerekek bevonásával (információgyűjtés a faluban, megadott feladatok elvégzése, adatok gyűjtése a falu történetéről, hagyományairól, beszélgetés a falu legidősebb emberével- Jenő bácsi, mese kockák keresése)

2.   nap: „Hej halászok, halászok!” – aranyhal kifogó verseny a természet kincseinek gyűjtésével összekötve, amelyekre szükségünk lesz a játékok készítésénél- Mesemondás tábortűz mellett, mint régen tették az öreg halászok (csont- hús)- Mit mesélnek a Kopácsi kövek?

  3.   nap: Virág nevetőcske: ” A gyermek mindenből mindent tud csinálni”, mint az őt körülvevő felnőttek – régi játékok felelevenítése és természetes anyagokból játékkészítés

4.   nap: Munka délelőtt: Az előző félév eseményeinek, tevékenységeinek értékelése- időközi beszámolók megtekintése- értékelő tevékenységek- projekt előrehaladásának megbeszélése- határidők, felelősök- projektnapok- előkészületek a projekt zárásához- módszertani gyűjtemény előkészítése

Eredmények:
·    Mobilitás szakmai tevékenységének megvalósulása
·    Kopácsi Óvoda jó gyakorlatának megismerése
·    Értékelő tevékenységek- időközi beszámolók
·    A projekt előrehaladásával kapcsolatos feladatok megbeszélése- feladatok elosztása- felelősök kijelölése- határidők- projektnapok, mobilitások időpontjának pontosítása- mérések

Hatás: nemzetközi- nemzetek találkozója, fesztivál- tudásátadás- tudásbővítés- civil szervezetek bevonása- családdal való együttműködés: család szerepének megerősítése az érzelmi nevelésben- hagyomány-, idősek tisztelete- disszemináció

Felelősök: Gerle Óvoda/fogadóintézmény-szervezés – jó gyakorlat átadás
Kertvárosi Óvoda, Ficánka Napközi, Csemete Óvoda, Gerle Óvoda, Bogárvilág Óvoda- időközi beszámolók
2020. 06. Mesés Természet!– Vizes történetek- Mesélő vizeink- Kirándulások vizeinknél- Vizi tündérek- vizeinkhez kapcsolódó mendemondák

Eredmények:
·    Vizes mesék- társas játékkészítése
·    Mesebeli tó

Hatás: természet erejének megtapasztalása- alázat, mások tisztelete érzése kialakul- fantázia, képzelet kitárul

Felelősök: Kertvárosi Óvoda, Ficánka Napközi, Csemete Óvoda, Gerle Óvoda, Bogárvilág Óvoda
2020. 07. Mesesziget– Közvetlen környezetünk színei-, illatai- Mesés pihenőhely kialakítása az udvaron- relaxálás, fizikai feltöltődés

Eredmények: Mesesziget– Mesés pihenőhely kialakítása az óvodák udvarán

Hatás: megnyugvás, elpihenés, lazítás- relax hatások, stressz mentes környezet, szabadságérzet, boldog- örömteli pillanatok

Felelősök: Kertvárosi Óvoda, Ficánka Napközi, Csemete Óvoda, Gerle Óvoda, Bogárvilág Óvoda Mesés pihenőhely
2020. 08.Mesesziget– Játék a homokkal- Homokvárépítés- Mesevár- Lovagok és Királylányok Eredmények: Nyári események dokumentálása „Mesés Nyár”- képek, videó

Hatás: megnyugvás, elpihenés, lazítás- relax hatások, stressz mentes környezet, szabadságérzet, boldog- örömteli pillanatok

Felelősök: Kertvárosi Óvoda, Ficánka Napközi, Csemete Óvoda, Gerle Óvoda, Bogárvilág Óvoda Nyári mesés játékok gyűjtemény
2020 09. Mesés Kincseink– Meseláda- A kétéves tevékenységek során elkészült munkák kiállítása- Családi fesztivál– Nemzetközi kincsek megosztása Közös projekttevékenység: Gyermekek Világnapja

Eredmények:
·    MESELÁDA– a projekttevékenységek során összegyűjtött kincsek kiállítása
·    Családi fesztivál– események dokumentálása (kisfilm)

Hatás: multikulturális- nemzetközi- lélekemelő- elementáris- művészeti- terápiás- disszemináció

Felelősök: Kertvárosi Óvoda, Ficánka Napközi, Csemete Óvoda, Gerle Óvoda, Bogárvilág Óvoda
2020 10.„A Lelki Egészség Világnapja” Eredmények: média, sajtó, blog- helyi óvodák bevonása

Hatás: lélekemelő- családok szerepvállalásacivil szervezetek bevonása- közösségformálás- disszemináció

Felelősök: Kertvárosi Óvoda, Ficánka Napközi, Csemete Óvoda, Gerle Óvoda, Bogárvilág Óvoda
2020 10.Mobilitás/ Partnertalálkozó- Pécs- Záró konferencia

1.   nap: Europe Direct- A lelki egészség védelmében tett Európai Uniós törekvések.- Kerner Barbara EIP- vezető

2.   nap: MESE-MÓDSZER-TÁR– Workshop Együttműködő partnereink előadásai- kreatív műhelyek– civil szervezetek- Zsályaliget- Zöld- Híd Alapítvány- Mecsek Erdő Zrt- Gondolkodj Egészségesen program- Europe Direct- Így tedd rá!- Ge!- Zöld- Híd Alapítvány Kiállítás- MESELÁDA– a projekttevékenységek során összegyűjtött kincsek kiállítása

3.   nap: MESE- fesztivál- Bóbita Bábszínház- „Gyere játssz Velem!”

4.   nap: FLASCHMOB- gyermekek-szülők-civil szervezetek- A kiállítást a közvetett és közvetlen partnerek felé is megnyitjuk (gyerekek, szülők, társadalmi,- és civil szervezetek)

Eredmények: A projekt két év során elért eredményeinek prezentálása- média megjelenés- szakfolyóirat

Hatás: multikulturális- nemzetközi- lélekemelő- elementáris- művészeti- terápiás- tehetségfelemelő- innovatív MESE módszertan

Felelősök: Kertvárosi Óvoda/fogadó ország- szervezés
Felelősök: Kertvárosi Óvoda, Ficánka Napközi, Csemete Óvoda, Gerle Óvoda, Bogárvilág Óvoda -eredmények bemutatása

IDŐTERV – KIEGÉSZÍTŐ – 2020/2021.

2020/2021 Erasmus+ MESE programterv- 2018-1-HU01-KA229-047862_1 – a COVID-19 járvány helyzet miatt szükségessé vált a pályázat újra strukturálása, a megvalósítási időszak kitolásával módosultak a támogatási szerződések és 10 hónappal meghosszabbítódott a projekt megvalósítása – A továbbiakban új időterv szerint működtünk- beépítve az online működés lehetőségeit, a vegyes hibrid teljesítést figyelembe vettük.

2020/2021 Erasmus+ MESE programterv- 2018-1-HU01-KA229-047862_1

      2020. szeptember Mesés ŐSZ!- Mesés tevékenységek- Óvodakezdet játékkal, mesével/Óvoda, Óvoda, Varázslatos Palota – nyári élményeim/Mesés nyár!
Közös projekttevékenység: Gyermekek Világnapja (30)- mesés délelőtt Online Felhívás/ családok bevonásaMesés Nyár!- Ovira fel!- Iskolára fel!
Eredmények: Mesés délelőtt eseményeinek dokumentálása (fotó, videó, média)Online fotópályázat képanyag/fotómontázsok
Hatás: metamorfózis- mesehősökkel való azonosulás és ellenazonosulás- fantázia és realitás- belső képalkotás- világlátás
Felelősök:
Kertvárosi Óvoda, Ficánka Napközi, Csemete Óvoda, Gerle Óvoda, Bogárvilág Óvoda
    2020. október DZSUNGELMESÉK- Csodálatos Állatvilág! Online Felhívás/ Házi kedvenc! fotókészítésErasmusday2020 közösségi megmozdulás, disszemináció
Eredmények: Mese Háló (Szülők Iskolája)- online képi-, és hanganyag ErasmusDays2020/helyi és online megvalósítás Hatás: civil partnerek bevonása- disszemináció-, állatvédelem- tudásbővítés szülőknek
Felelősök: Kertvárosi Óvoda, Ficánka Napközi, Csemete Óvoda, Gerle Óvoda, Bogárvilág Óvoda  
    2020. október 15-16- 17. „A Lelki Egészség Világnapja” #ERASMUSDAYS- Múltunkban a Jövőnk!- 10 év 10 élmény 10 lehetőség! 2010-től az Erasmus+ és elődprogramjaiban- 10 év 4 projekt- Határtalan lehetőségek, számtalan élmény, tudás, kapcsolat, barátságok, eredmény, siker- HÍD,  amely összeköti a magyar anyanyelvű óvodákat- gyermekekkel az európai dimenzióban- figyeld az eseményt, csatlakozzál hozzánk és tapasztald meg azt az érzést, hogy milyen, együtt egymásért tenni!- Játszunk együtt, mutassuk meg, mire vagyunk együtt képesek!- Tartsál Velünk!- gyermekek, családok, óvodák, civil szervezetek, fenntartó bevonása- Sok élmény egyszerre, egy helyen, egy eseményben! Múltunkban a jövőnk! fotópályázat, Rajzpályázat, Fuss egy kört!/online család bevonás, 4 élmény 4 partner, előadás, Így mesélünk MI!/ ONLINE mesekönyv-, EUrópa az Óvodában füzet megjelenés + 1 meglepetés  
2020. október 15-16- 17. „A Lelki Egészség Világnapja” #ERASMUSDAYS- Együtt Egymásért!- KÖSZI/MESE Átállás- ONLINE konferencia az EGÉSZSÉG jegyében- 3 előadó 3 üzenet- Ismerd a múltat, merj élni a jelenben és lásd a jövőt!- Tapasztald meg az erasmus+ élményt, lépjél magasabb szintre, váltsál fordulatot és tudjál mindig mindenkor fennmaradni, megújulni, előrehaladni, új, európai szemlélettel- Változó Világ, Maradandó Értékek- Motiváció a mindennapokban, mentális segítség a változás megélésében- Egy program, két nap, három előadás, amely összeköti a magyar anyanyelvű óvodákat! Csatakozzál hozzánk és tapasztald meg nem vagy egyedül!
      2020. november         MESESZÜRET- mesefeldolgozás báb- és dráma-, dramatikusjátékkal- Zöldítő lehetőségek
Közös projekttevékenység: Rajzfilmünnep Online Felhívás/családok bevonásarajzpályázat BELSŐ KÉPZÉS: Drámázzunk!Drámajáték az óvodában/ (10-15 fő) Eredmények: Mesés délelőtt eseményeinek dokumentálása (fotó, videó, média)Online képanyag/fotómontázsok/füzet Hatás: metamorfózis- mesehősökkel való azonosulás és ellenazonosulás- fantázia és realitás- belső képalkotás- világlátás
Felelősök:
Kertvárosi Óvoda, Ficánka Napközi, Csemete Óvoda, Gerle Óvoda, Bogárvilág Óvoda
    2020. december   KARÁCSONYI mesék!– Karácsony a Nagyvilágban!- Apró csodák- Angyalgyár Online Felhívás/ családok bevonása- rajzpályázat Filmklub- gyermek/felnőtt
Eredmények: fotó/képanyag/videó
Hatás: szociális érzékenyítés- ajándékozás örömének megérzése- empátiás készség kialakul- másokon segítés- idősek tisztelete- generációs értékek jelennek meg
Felelősök: Kertvárosi Óvoda, Ficánka Napközi, Csemete Óvoda, Gerle Óvoda, Bogárvilág Óvoda
      2021. január   TÉLI mesék!– Mesetarisznya- Mesés teadélutánok- Téli családi együttlétek- lelki egészségvédelem- pozitív érzelmi viszonyok- nagyszülők szerepe a családban és a gyermekek életében
Közös projekttevékenység: Magyar Kultúra Napja ONLINE TUDÁSTÁR
Eredmények: Magyar Kultúra Napja- Téli délután mesével– (kisfilm, képek, fotóalbum)/online megvalósítás felnőtteknek Hatás: szociális érzékenyítés- empátiás készség- másokon segítés- idősek tisztelete- generációs értékek megjelenése- közös minőségi idő- családi kapcsolatok erősödnek
Felelősök: Kertvárosi Óvoda, Ficánka Napközi, Csemete Óvoda, Gerle Óvoda, Bogárvilág Óvoda
    2021. február   KINCSES Baranya- farsangi néphagyományok, szokások, ételek, jelmezek BELSŐ KÉPZÉS: Örömzene- Örömóra/ zeneterapeuta (10-15 fő)
Hatás: kreatív önkifejezés- művészeti megközelítés- felszabadultság, katarzis élmények,
Felelősök: Kertvárosi Óvoda, Ficánka Napközi, Csemete Óvoda, Gerle Óvoda, Bogárvilág Óvoda                   Helyi étkeztetési cég- mesebeli ételek elkészítése
        2021. március   Mesés TAVASZ!– Mesék az Erdőből- Bakancsos túrák a mesék nyomán- varázslatos világ a vízparton- természet és az ember kapcsolatának erősítése BELSŐ KÉPZÉS/ONLINE TUDÁSTÁR- Mesemíves
Eredmények: Mesetérkép készítés Bakancsos túra szülőkkelErdei Óvoda program
Hatás: természet iránti tisztelet- környezetvédő magatartásformák megjelenése- fantázia, képzelet fejlődik- tudásbővítés: természettudományos ismeret- civil szervezetek bevonása- szülőkkel történő megvalósítás- helyi óvodák felé nyitás
Felelősök: Kertvárosi Óvoda, Ficánka Napközi, Csemete Óvoda, Gerle Óvoda, Bogárvilág Óvoda
    2021. április   MESÉS KINCSEINK– Meseláda- A kétéves tevékenységek során elkészült munkák kiállítása- Nemzetközi kincsek megosztása Közös projekttevékenység: Csodálatos Földünk
Eredmények: MESELÁDA– a projekttevékenységek során összegyűjtött kincsek kiállítása
Hatás: multikulturális- nemzetközi- lélekemelő- elementáris- művészeti- terápiás- disszemináció
Felelősök: Kertvárosi Óvoda, Ficánka Napközi, Csemete Óvoda, Gerle Óvoda, Bogárvilág Óvoda
      2020.11.01-2021.04.30.   MOBILITÁSOK A COVID járványügyi szabályok betartása mellett megvalósuló tudásszerző tevékenységek/képzések/szakmai találkozások- tervezett időpontját mindig az adott program országokban kiadott ki-, és beutazási javaslatok, utasítások, rendeletek befolyásolják. MOBILITÁS/MESÉLŐ KÖVEK- Bellye, Gerle Grlica Óvoda                                                 MOBILITÁS/BÁBJÁTÉK- Nagymácséd, Bogárvilág Óvoda                                                 MOBILITÁS/Projektzáró találkozó- Pécs, Kertvárosi Óvoda  

Kiemelt projekttevékenységek 2020/2021

2020.09.24. Fuss egy kört az egészségedért!- Mozgásban az egészségedért!/HELP eredményfenntartás
2020.09.26. Szívünk Napja- szabad alkotás- Boldog Ovival kapcsolódás
2020.09.30. Gyermekek Világnapja- Mesés délelőtt- Gyermekslágerek újrahangolva
2020.10.03. Csodálatos Állatvilág!- Online Felhívás/ Házi kedvenc! fotókészítés
2020.10.15-16. „A Lelki Egészség Világnapja” #ERASMUSDAYS- Együtt Egymásért!- KÖSZI/MESE
2020.10.15-16-17 „A Lelki Egészség Világnapja” #ERASMUSDAYS- Múltunkban a Jövőnk!– 10 év 10 élmény 10 lehetőség!
    2020.11. Európai Hulladékcsökkentési Hét – Zöldblokk- boltos játék „másként”- környezetbarát szerepjáték- Tisztító Kommandó!- Szemétszedés- Hogyan gyűjtsünk szelektíven?- ONLINE TUDÁSTÁR/Legyen mindig Föld Napja!- környezeti nevelőelőadás/online- Tudatos vásárlás- Könyvmentők- ajándékozás/Ha meguntad hozd el!        MESE ötletek: újrahasznosítással mese díszlet, jelmez, szereplők készítése, háztartási hulladékból játékok, ÖKO társasjáték újragondolva, plakát környezetünkért, mesekönyv/Alkoss környezetbarát anyagokból! Fotózd le, oszd meg Velünk!- családi fotók- Tudatos családok/családbevonás/online megvalósítás
2020.11 BLUM HÉT
2020.11. BELSŐ KÉPZÉS/Drámázzunk!- drámajáték
2020.12. Angyalműhely- Karácsonyi képeslapok, díszek készítése – Adni jó! érzésének erősítése
2020.12. Karácsony az óvodában– EU az Óvodában/Európe Direct foglalkozás
2020.12. Adventi gyertyák meséje/4 gyertya 4 mese
         2020.01. ONLINE TUDÁSTÁR
2021.01.22 Magyar Kultúra Napja
2021.02. BELSŐ KÉPZÉS/Örömzene- Örömóra– zeneterapeuta bevonás
2021.03.20. Boldogság Világnapja- Mosolyogj rám!– külső partnerek bevonása
2021.03. Bakancsos Túra mesék nyomán- Mesék az Erdőből- családbevonás
2021.03. BELSŐ KÉPZÉS/ONLINE TUDÁSTÁRMesemíves bevonása
2021.04. Húsvét a nagyvilágban- EU az Óvodában/Europe Direct
2021. 04. MESELÁDA/projekttevékenység alatt összegyűjtött kincsek kiállítása

.

Megosztás:
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial